VI Polski Kongres Zamawiających

Prawo zamówień publicznych z perspektywy sektora publicznegoTransmisja online na żywo

13-15 kwietnia 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Naprawianie błędów postępowania przez zamawiającego

9.00 – 9.45 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Błędy popełniane przez zamawiających w toku postępowania
 • Konflikt interesów – powtórzenie czynności w postępowaniu
 • Usuwanie wad w opisie przedmiotu zamówienia – zmiana SWZ
 • Unieważnienie wadliwej czynności przez zamawiającego:
 • przykłady z praktyki
 • stanowisko KIO
 • stanowisko doktryny
 • Uznanie zarzutów odwołania / naprawa błędów w wykonaniu wyroku KIO

Rejestr umów – nowe obowiązki zamawiających w praktyce

9.45 – 10.30 – Agnieszka Zaborowska

 • Jak wygląda rejestr, kto go prowadzi, na jakiej podstawie
 • Rejestracja umów zawartych przed 1.07.2022 r. czy po 1.07.2022 r.
 • Jakie informacje podać do rejestru i w jakim terminie
 • Aktualizacja rejestru

Panel 2

Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej

11.00 – 11.45 – Dariusz Ziembiński

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

11.45 – 12.30 – Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

 • omówienie wpływu obecnych zmian na rynku na system zamówień publicznych
 •  mechanizmy w ustawie wspierające zmiany w umowach w przypadku zmian na rynku
 •  mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia – zmiana na wniosek wykonawcy, zmiany automatyczne

Panel 3

Korzystanie ze środków ochrony prawnej przez wykonawcę w praktyce

13.15 – 14.00 – Sebastian Pietrzyk

Niedozwolone klauzule umowne – czego powinni się wystrzegać zamawiający?

14.00 – 14.45 – Joanna Presz-Król

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych przez zamawiającego

9.00 – 9.45 – Dariusz Koba

 • Najkorzystniejsza umowa
 • Dlaczego zamawiający powinien przejmować część ryzyka?
 • Jak budżetować i zarządzać ryzykiem zamawiającego.

Wstępne konsultacje rynkowe – procedura, błędy i dobre praktyki

9.45 – 10.30 – Justyna Starek

Panel 2

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – błędy i pułapki dla zamawiającego

11.00 – 12.00 – Marcin Boczek

Jawność protokołu z postępowania – Ustawa Pzp a ustawa o dostępie do informacji publicznej

12.00 – 12.30 – Adam Głocki

Panel 3

Szacowanie wartości zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

13.15 – 14.00 – Andrzej Czerniak

Problematyka zmów przetargowych w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE Najnowsze wytyczne KE

14.00 – 14.45 – Magdalena Michałowska

Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

14.45 – 15.30 – Andrzej Łukaszewicz

Korekty w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

15.30 – 16.15 – Piotr Mazuro

DZIEŃ 3

Wykłady i dyskusja

Panel 1

Przesłanki wykluczenia wykonawcy – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

9.00 – 9.45 – Mateusz Brzeziński

Analiza potrzeb i wymagań – jak przeprowadzić krok po kroku badanie potrzeb Zamawiającego

9.45 – 10.30 – Paulina Sawicka

Panel 2

Rażąco niska cena oferty – błędy i najnowsze orzecznictwo

11.00 – 11.45 – Wojciech Piórkowski

Odrzucenie ofert a informacja o wyborze ofert

11.45 – 12.30 – Rafał Świerzbiński

Panel 3

Unieważnienie postępowania – wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo

13.15 – 14.00 – Piotr Schmidt

Kryteria oceny ofertbłędy i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.45 – Tadeusz Lewandowski

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

14.45 – 15.30 – Marcelina Daszkiewicz

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Marcelina Daszkiewicz

Adwokat, starszy prawnik w BSWW act legal & tax

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych

Marcin Boczek

Wspólnik, radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Andrzej Czerniak

Radca prawny, partner Kancelarii Radców Prawnych Czerniak Hemerling sp. p.

Agnieszka Zaborowska

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Wojciech Piórkowski

radca prawny, wspólnik kierujący departamentem prawa zamówień publicznych w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski S.K.A., autor publikacji, trener oraz wykładowca akademicki

Paulina Sawicka

Associate, DWF Poland Jamka sp.k.

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Joanna Presz-Król

Radca prawny, partner zarządzający, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Justyna Starek

Prawnik, doktorantka prawa, specjalista ds. zamówień publicznych

Adam Głocki

Radca prawny, FUJIFILM Europe GmbH

Rafał Świerzbiński

Radca prawny, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Tadeusz Lewandowski

Radca prawny, Lewandowski i Wspólnicy sp.k.

Magdalena Michałowska

Doradca prawny, członek GROW STAKEHOLDERS GROUP PP, wykładowca

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizator

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Transmisja online

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 brutto)

2 dni

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl