VIII Polski Kongres Zamawiających

Prawo zamówień publicznych okiem praktyków i prawników
8-10 kwietnia 2024 (on-line)
Zarejestruj się

Do najbliższej edycji konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2024/08/08 09:30" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Błędy zamawiającego – jak, kiedy i czy można je naprawić?

9.30 – 10.15 – Hubert Wiśniewski

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

10.15 – 11.00 – dr Kalikst Nagel

Samooczyszczenie wykonawcy w praktyce 

11.00- 11.45 – Rafał Świerzbiński

Panel 2

Podwykonawstwo, poleganie na potencjale podmiotów trzecich i konsorcjum – formy udziału wykonawców w postępowaniu i ich praktyczne skutki dla zamawiającego

12.15 – 13.00 – Andrzej Łukaszewicz

Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce

13.00 – 13.45 – Mateusz Brzeziński

Problematyczne aspekty procedury odwoławczej w KIO

13.45- 14.30 – Żaklina Ossowska

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców w zamówieniach publicznych – kwestie praktyczne ze strony zamawiającego

9.30 – 10.15 – Konrad Różowicz

Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych – jak unikać błędów?

10.15 – 11.00 – Agnieszka Hencner-Chmiel

Warunki udziału w postępowaniu w praktyce

11.00 – 11.45 – Marta Owczarczyk

Panel 2

Rażąco niska cena – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

12.15 – 13.15 – Marta Lipińska

Omyłka do poprawienia czy błąd prowadzący do odrzucenia oferty? 

13.15 – 14.15 – Wojciech Karwacki

Korzyści ze stosowania Dynamicznego Systemu Zakupów

14.15 – 15.00 – Anna Serpina-Forkasiewicz

DZIEŃ 3

Wykłady i dyskusja

Panel 1

Ugoda zamawiającego z  wykonawcą – podstawy prawne i kwestie praktyczne

9.30 – 10.15 – Rita Świętek

Analiza potrzeb i wymagań – jak przeprowadzić krok po kroku badanie potrzeb Zamawiającego

10.15 – 11.00 – Jolanta Chowaniec

Środki ochrony prawnej – kwestie istotne z punktu widzenia zamawiającego

11.00 – 11.45 – Sebastian Pietrzyk

Panel 2

Unieważnienie postępowania – wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo

12.15 – 13.00 – Michał Rozbiewski

Kryteria selekcji – jak efektywnie je stosować

13.00 – 13.45 – Michał Liżewski

Pozacenowe kryteria wyboru oferty 

13.45 – 14.30 – Mateusz Brzeziński

Prelegenci

Marta Lipińska

Senior Associate w GWW

Konrad Różowicz

Partner w kancelarii Ziemski & Partnerzy

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, ekspert prawa zamówień publicznych

Jolanta Chowaniec

Partner w Smart-be

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Marta Owczarczyk

Sadkowski i Wspólnicy

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert i trener prawa zamówień publicznych

Kalikst Nagel

Radca prawny, KN Legal Expert

Rita Świętek

Partner w GWLEX

Michał Rozbiewski

Radca prawny w Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Michał Liżewski

Partner w LEGALLY.SMART

Hubert Wiśniewski

Radca prawny, counsel w GESSEL

Agnieszka Hencner-Chmiel

Prawnik w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Rafał Świerzbiński

Radca prawny w Wardyński & Partners

Żaklina Ossowska

Senior Associate w Greenber Traurig Poland

Wojciech Karwacki

Radca prawny w Kancelaria Radców Prawnych Lubieniecki Maciejewski

Anna Serpina-Forkasiewicz

Marketplanet

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizator

Partnerzy

Partnerzy rekrutacyjni

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Edycja on-line

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl