VII Polski Kongres Zamawiających

Prawo zamówień publicznych okiem praktyków i prawników
29-31 marca 2023 r. (Warszawa)
17-19 maja 2023 (on-line)
Zarejestruj się

Doedycji stacjonarnej konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia – najczęstsze błędy i dobre praktyki

9.00 – 9.45

Korekty w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

9.45 – 10.30 – Michał Szczęsny

Panel 2

Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej i TSUE

11.00 – 11.45 – Mateusz Brzeziński

Tryb podstawowy – najczęstsze błędy i dobre praktyki

11.45 – 12.30 – Justyna Starek

Panel 3

Umowa zabezpieczająca interesy zamawiającego – klauzule, błędy i dobre praktyki

13.15 – 14.00 – Sebastian Pietrzyk

Zamówienia publiczne do 130 tys. zł – zasady i błędy

14.00 – 14.45

Błędy zamawiającego – jak, kiedy i czy można je naprawić?

14.45 – 15.30 – Konrad Lach

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców w zamówieniach publicznych – kwestie praktyczne ze strony zamawiającego

9.00 – 9.45 – Michał Bagłaj

Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych – jak unikać błędów?

9.45 – 10.30

Panel 2

Warunki udziału w postępowaniu w praktyce

11.00 – 11.45 – Konrad Różowicz

Rażąco niska cena – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

11.45 – 12.30 – Olga Płudowska

Panel 3

Szacowanie wartości zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

13.15 – 14.00

Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

14.00 – 14.45

Strategie zarządzania kategoriami zakupowymi w zamówieniach publicznych

14.45 – 15.30

DZIEŃ 3

Wykłady i dyskusja

Panel 1

Elektronizacja zamówień publicznych i platforma E-Zamówienia 

9.00 – 9.45

Analiza potrzeb i wymagań – jak przeprowadzić krok po kroku badanie potrzeb Zamawiającego

9.45 – 10.30 – Wojciech Kaliński

Panel 2

Pozacenowe kryteria wyboru oferty 

11.00 – 11.45 – Ewelina Toborek

Środki ochrony prawnej – kwestie istotne z punktu widzenia zamawiającego

11.45 – 12.30 – Marta Owczarczyk

Panel 3

Unieważnienie postępowania – wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo

13.15 – 14.00 – Kamila Mizeracka

Wykluczenie wykonawców z postępowania przetargowego

14.00 – 14.45 – Andrzej Łukaszewicz

Podwykonawstwo, poleganie na potencjale podmiotów trzecich i konsorcjum – formy udziału wykonawców w postępowaniu i ich praktyczne skutki dla zamawiającego

14.45 – 15.30

Prelegenci

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert prawa zamówień publicznych

Konrad Lach

Siedlecki Kancelaria Prawna

Olga Płudowska

Adwokat w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Michał Szczęsny

Radca prawny, Sadkowski i Wspólnicy

Marta Owczarczyk

Sadkowski i Wspólnicy

Justyna Starek

Ekspert prawa zamówień publicznych

Kamila Mizeracka

Ekspert prawa zamówień publicznych

Ewelina Toborek

Radca prawny, Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy KZP

dr Wojciech Kaliński

Partner w Barta & Kaliński

Michał Bagłaj

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Konrad Różowicz

Prawnik

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Edycja stacjonarna

Atlas Tower

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Edycja stacjonarna (Warszawa)

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 brutto)

2 dni

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Edycja on-line

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl