Zamówienia publiczne do 130 tys. zł i poniżej progów unijnych

Praktyka udzielania zamówień publicznych o niższej wartości według nowych przepisów

Transmisja online na żywo

17-18 czerwca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Panel 1

Regulamin zakupów do 130 tys. zł – praktyka i najczęstsze błędy
9.00 – 10.30- Kamila Mizeracka

 • Proces powstawania wewnętrznego regulaminu zakupów
 • Regulamin a procedury z ustawy Pzp
 • Proces tworzenia
 • Niezbędne zapisy
 • Błędy w regulaminach

Panel 2

Planowanie zamówień publicznych do 130 tys. zł 
11.00 – 11.45 – Piotr Schmidt

 • Wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych
 • Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne
 • Dobre praktyki i błędy

Sposoby udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
11.45 – 12.45 – Dariusz Koba

 • Ofertowy sposób udzielania zamówień
 • Negocjacyjny sposób udzielania zamówień
 • Dokumentowanie

Panel 3

Jak prawidłowo ustalać szacunkową wartość zamówienia?
13.15 – 14.15- Aldona Pajor

 • Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia?
 • Zarzut podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 • Łączenie zamówień w celu unikania stosowania ustawy
 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
 • Orientacyjna wartość zamówienia a szacunkowa wartość zamówienia

DZIEŃ 2

Zamówienia publiczne do progów unijnych

Panel 1

Tryb podstawowy w wariancie z możliwością prowadzenia negocjacji – symulacja postępowania
9.00 – 9.45 – Michał Szczodry

Ogłoszenia w zamówieniach poniżej progów unijnych
9.45 – 10.30 – Grzegorz Bednarczyk

 • Jak publikować
 • Gdzie publikować
 • Kiedy publikować

Panel 2

Zamówienia na usługi społeczne w zamówieniach poniżej progów unijnych
11.00 – 11.30 – Konrad Różowicz

 • Rewolucja proceduralna w zamówieniach na usługi społeczne
 • Wpływ rewolucji na dotychczasowe kontrakty na usługi społeczne
 • Wpływ rewolucji na udzielanie zamówień na usługi społeczne zgodnie z nowym P.z.p.
 • Wpływ rewolucji na korzystanie z środków ochrony prawnej

Dokumentowanie postępowania poniżej progów unijnych
11.30– 12.00 – Natalia Miłostan

 • Elektronizacja i papier w PZP, czyli jak dokumentować postępowanie.
 • Zmiany w protokole z postępowania a elektronizacja
 • Udostępnienie dokumentów w postępowaniu  a zachowanie poufności.
 • Dokumentowanie prac Komisji przetargowych – obowiązek czy uprawnienie?
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych i pisemny.

Elektronizacja zamówień publicznych – bieżące problemy i wyzwania
12.00– 12.30- Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

Panel 3

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach poniżej 130 tys. zł
13.15 – 14.00- Ewaryst Kowalczyk

 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zaciągnięcie zobowiązania poza planem finansowym
 • Nieustalenie należności i kary umowne
 • Zarzut niedochodzenia należności
 • Prawidłowe powierzanie pracownikom czynności przez kierownika jednostki

Tryb podstawowy w wariancie z obowiązkiem negocjacji – symulacja postępowania
14.00 – 14.45- Mateusz Brzeziński

 • Czym jest tryb negocjacyjny?
 • Zasady prowadzenia negocjacji
 • Wynik negocjacji
 • Zalety i wady tego trybu

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Aldona Pajor

Prawnik w Zaborowska Kancelaria Adwokacka

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Michał Szczodry

Radca prawny, of-counsel w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Grzegorz Bednarczyk

praktyk zamówień, autor ``W szponach zamówień``

Natalia Miłostan

Członek Zarządu Prudens PDP sp. z o.o.

Konrad Różowicz

Prawnik w Kancelarii Ziemski & Partners

Magdalena Marciniak

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg&Partnerzy

Ewaryst Kowalczyk

Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Uniwersytecie Zielonogórskim

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 399 zł + VAT

(490,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl