Kongres Prawa Własności Intelektualnej


Transmisja on-line na żywo

26 listopada 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Prekluzja i przedawnienie roszczeń w prawie znaków towarowych
9.00 – 9.45 – Agnieszka Sztoldman

Nietypowe znaki towarowe – case studies
9.45 – 10.30 – Anna Sokołowska-Ławniczak

Panel 2

Podobieństwo opakowań – case studies z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach i praktyce sądów
11.00 – 11.45 – Aleksandra Politańska – Kunicka

 • Podobieństwo opakowań – nasze doświadczenia w prowadzeniu tego typu sporów z uwzględnieniem zmian w przepisach i praktyce sądów – perspektywa ostatniego roku
 • Jak najczęściej wyglądają roszczenia oparte na pwp – pozew.
 • Jak najczęściej wyglądają roszczenia oparte na uznk – pozew.
 • Parę słów o wniosku o zabezpieczenie roszczeń

Rozwój nowych technologii a prawa własności intelektualnej – przeszkoda czy zachęta do innowacyjności
11.45 – 12.30 – Anna Kruszewska

Panel 3

Możliwość żądania zniszczenia towarów naruszających prawa własności intelektualnej
13.15. – 14.00 – Alicja Rytel

 • Art. 286 prawa własności przemysłowej
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

Badania rynkowe w sprawach własności intelektualnej – aspekty materialnoprawne i procesowe
14.00 – 14.45 – Monika Żuraw

 • Próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być rola badań rynkowych w sprawach własności intelektualnej, w szczególności dotyczących znaków towarowych, zakres wykorzystania wyników badań, a także wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
 • Rodzaje badań rynkowych najczęściej wykorzystywane w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej,
 • Polskie i unijne orzecznictwo, w którym strony korzystały z badan rynkowych, a także wpływ tych dowodów na wynik sprawy

Pozew w sprawach własności intelektualnej jako broń przeciwko konkurentowi – problem i doktryna „lawfare” w sporach IP
14.45 – 15.30 – dr Kuba Gąsiorowski

 • Prawnicy parafrazują Clausewitza’a czyli „proces sądowy jako kontynuacja walki rynkowej tylko innymi środkami” – co to jest „lawfare” i do czego służy?
 • Jak wygląda kampania „lawfare”? Jakie są elementy kampanii „lafware” i po czym poznać, że firma stała się celem takiej kampanii?
 • Środki zwalczania „lawfare”

Prelegenci

Alicja Rytel

Associate, adwokat w Patpol Legal

Anna Kruszewska

Hasik Rheims & Partners

Aleksandra Politańska - Kunicka

Adwokat, rzecznik patentowy, counsel w kancelarii Dentons

Anna Sokołowska-Ławniczak

Traple Konarski Podrecki and Partners

Agnieszka Sztoldman

Taylor Wessing

Monika Żuraw

Partner w kancelarii Żuraw Gierszewski

Kuba Gąsiorowski

Partner w WEBER Lawyers

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 349 zł + VAT

(429,27 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl