Skip to main content
//

Unia Europejska zatwierdziła pierwsze unijne przepisy dotyczące śledzenia transferów kryptowalut, zapobiegania praniu pieniędzy, a także wspólne zasady nadzoru i ochrony klientów w tym zakresie.

Przepisy (rozporządzenie MiCA – Markets in Crypto-Assets) zostały uchwalone przez Parlament Europejski i przed publikacją w Dzienniku Unii Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Radę UE.

Link do szczegółowych informacji o przepisach (po ang.) >>>

Link do tekstu rozporządzenia >>>

Interesuje Cię ta tematyka? Zapraszamy na Kongres AML.


Szkolenia, webinary i konferencje