...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:17/11/2020
Miejsce:Opole
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:18/11/2020
Miejsce:Katowice
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:23/11/2020
Miejsce:Bydgoszcz

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:24/11/2020
Miejsce:Częstochowa
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:25/11/2020
Miejsce:Łódź
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:01-03/12/2020
Miejsce:Warszawa

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:01/12/2020
Miejsce:Lublin
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:02/12/2020
Miejsce:Radom
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:04/12/2020
Miejsce:Szczecin

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:10/12/2020
Miejsce:Olsztyn
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:11/12/2020
Miejsce:Białystok