...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:15/09/2020
Miejsce:Zielona góra
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:16/09/2020
Miejsce:Wrocław
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:17/09/2020
Miejsce:Szczecin

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:18/09/2020
Miejsce:Bydgoszcz
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:21/09/2020
Miejsce:Gdańsk
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:22/09/2020
Miejsce:Toruń

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:23/09/2020
Miejsce:Rzeszów
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:25/09/2020
Miejsce:Warszawa
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:29/09/2020
Miejsce:Opole

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:30/09/2020
Miejsce:Katowice
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:01-02/10/2020
Miejsce:Warszawa
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:02/10/2020
Miejsce:Olsztyn

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:06/10/2020
Miejsce:Lublin
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:07/10/2020
Miejsce:Radom
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:07-09/10/2020
Miejsce:Warszawa

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:13/10/2020
Miejsce:Częstochowa
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:14/10/2020
Miejsce:Łódź
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:16/10/2020
Miejsce:Białystok

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:20/10/2020
Miejsce:Kraków
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:21/10/2020
Miejsce:Kielce
...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:23/10/2020
Miejsce:Poznań

...
Tematyka:Prawo Zamówień Publicznych
Data:01-03/12/2020
Miejsce:Warszawa