Szkolenie on-line

Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

24 marca 2021 r.

Do szkolenia zostało:

Program

Część 1

1. Warunki udziału w postępowaniu

 • Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu;
 • Rodzaje warunków udziału w postępowaniu;
 • Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 • Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
 • Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego;
 • Wykazywanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum;
 • Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego.

2. Przesłanki wykluczenia z postępowania

 • Obligatoryjne przesłanki wykluczenia;
 • Fakultatywne przesłanki wykluczenia;
 • Okres, w którym wykonawca winien podlegać wykluczeniu;
 • Self-cleaning.

Panel 2

3. Kryteria oceny ofert

 • Zasady przygotowywania kryteriów oceny ofert;
 • Kiedy cena może być jedynym kryterium?
 • Jakie mogą być pozacenowe kryteria?
 • Na co uważać przy formułowaniu kryteriów oceny ofert.

4. Procedura odwrócona

 • Procedura odwrócona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • Czy istnieje procedura odwrócona dla trybu podstawowego?
 • Szczególne zasady stosowania procedury odwróconej.

Panel 3

5. Odrzucenie ofert

 • Nowe przesłanki odrzucenia ofert;
 • Przypomnienie najważniejszych aspektów dotyczących dotychczasowych przesłanek odrzucenia ofert;
 • Elektronizacja a odrzucenie ofert.

6. Unieważnienie postępowania

 • Nowe przesłanki unieważnienia postępowania – kiedy i na jakich zasadach stosować;
 • Wpływ Zamawiającego na losy danego postępowania.

7. Pytania i dyskusja

Trener

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Ekspert prawa zamówień publicznych w wieloletnim stażem w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców. Z powodzeniem reprezentował wielu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor książki „Nowe Prawo Zamówień Publicznych praktyczny przewodnik dla wykonawców”. W swojej praktyce uczestniczył w jednych z największych i najciekawszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ostatnich lat, w szczególności:
1) Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wartość powyżej 400 mln zł brutto;
2) Dostawa 123 nowych tramwajów do Warszawy (z opcją 90 tramwajów) – wartość ok. 1,85 mld zł brutto;
3) Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – wartość ok. 20 mln zł brutto;
4) Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu – wartość ok. 21 mln zł brutto;
5) Usługa sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów znajdujących się na linii WKD – wartość ok. 4 mln zł brutto;
6) System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wartość ok. 26 mln zł brutto.

Oprócz ukończenia studiów prawniczych, ukończył również: European Law studia LL.M., Utrecht University; America’s Unwritten Constitution Yale University; Internet Giants : The Law and Economics of Media Platforms University of Chicago; European Business Law: Competing in Europe Lund University; Doctor of Business Administration (DBA) Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu on-line?

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Możliwość dyskusji z trenerem na chacie

Ucz się bezpiecznie z domu lub biura

Partnerzy

Partnerzy szkolenia

Partnerzy szkolenia

Opinie o naszych wydarzeniach:

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zaufali nam:

Ocena naszych wydarzeń w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zgłoszenia

Cena: 349 zł + VAT

(429,27‬ zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Szkoleniu oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl